Prevencia = ZDRAVIE
Celostná medicína je z pohľadu na chorobu bližšie ku príčinám vzniku ochorenia a teda má častokrát šancu na úspech liečby. Celostna medicina
Celostná medicína v liečebných postupoch využíva prevažne nechemické , takzvané energoinformačné prostriedky a s ohľadom na celistvosť organizmu ako živého objektu skúmania sa vyhýba vedľajším účinkom známym u väčšiny klasických liekov. Zdravie4

Školiace pracovisko

SLOVENSKEJ zdravotníckej univerzity v rámci ambulancie akupunktúry so sídlom v Kysuckom Novom Meste pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach.
ruka
ja
Moje meno je
ja
MUDr. Rastislav Korman
hand
Zaoberáme sa najmä
hand
metódou EAV
qr kod
QR kód stránky