Laseroterapia

sk

Laserové ošetrenie by mal robiť vždy výlučne iba kvalifikovaný a skúsený lekár a vy by ste mali dôsledne dodržiavať jeho pokyny pred zákrokom a aj po ňom. Laser je jednou z procedúr zo skupiny svetloliečby, pričom laseroterapia využíva biostimulačný efekt lúča pôsobiaceho ako spúšťací mechanizmus na urýchlenie regenerácie tkanív a aktiváciu činnosti buniek. Laser je aplikovaný bodovým alebo riadkovým scanerom, väčšinou na väčšiu plochu. V mieste, kde sa absorbuje paprsok vysokovýkonného laseru, sa hromadí veľké množstvo energie na veľmi malej oblasti. Dodaná energia sa pramení na energiu tepeľnú, mechanickú alebo vyvolá chemické reakcie. Lasery sa dajú deliť podľa materiálu aktívneho prostredia alebo podľa toho, či pracujú nepretržite, stálou emisiou žiarenia alebo v impulzovom režime, pulzné emisie žiarenia. Podľa aktívneho prostredia sa dajú rozdeliť na pevnolátkove (kryštály napríklad rubínu), kvapalinové (farbivové) a plynové (napríklad CO2 lasery). Polovodičové lasery by som zaradil asi do pevnolátkových, pretože laser vzniká v pevnej polovodičovej štruktúre. Základné vlastnosti elektromagnetického vlnenia, základu svetla, je že s rastúcou energiou vyžiarenie fotónu sa bude skracovať vlnová dĺžka. Princípom je dostať elektrón z jednej valenčnej vrstvy 1 na vyššiu 3. tým získa energiu a sám nechce ostať na tejto úrovni, držíme ho tu budením plynu. Následne pri klesaní z vyššej valenčnej vrstvy 3 do vrstvy 2 sa vyžaruje energia vo forme fotónu. To je to svetlo vychádzajúce z laseru. Fotóny sa riadia k sebe a my nechceme mať spontánnu emisiu fotónov, ale úplne riadenú kontrolu nad emisiou fotónu, aby sme mohli ovládať laser.