Lekárske a farmakologické použitie

CO2

logo
sk

V medicíne sa do kyslíka pridáva až 5 % oxidu uhličitého (130-násobok atmosférickej koncentrácie) na stimuláciu dýchania po apnoe a na stabilizáciu O2/CO2 rovnováha v krvi.
Oxid uhličitý môže byť zmiešaný s až 50 % kyslíka, čím vzniká inhalovateľný plyn; tento je známy ako Carbogen a má rôzne medicínske a výskumné využitie.
Ďalším medicínskym využitím sú mofetové, suché kúpele, ktoré využívajú oxid uhličitý z post-vulkanického výboja na terapeutické účely.